Dodaj majstora

Iskoristite ovu stranu da dodate podatke o majstoru/servis ako ne postoje na sajtu. Poželjno je pružiti što više detalja. Podatke pošaljite kao komentar na ovu stranu.

Majstori, putem ove strane postanite dostuni velikom broju korisnika. Ako nemate sopstvenu internet prezentaciju postoji mogućnost dobijanja vaše jedinstvene web adrese (pogodne za vizit karte i slično) u obliku:.majstori.info.

Trenutno ne postoji mogućnost da putem ove strane dodate slike. Ako želite da dodate slike svojoj strani, pomenite to, i bićete mailom kontaktirani o daljim koracima. Možete na primer ubaciti logo svoje firme, sliku servisa, primer svoga rada i slično.

Sve dodatne inforacije možete saznati putem naše facebook strane, tu možete ostaviti predloge i pitanja:

https://www.facebook.com/pages/Majstori-info/253078534719245